Een klacht melden

Zorgdidact wil toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede bij- en nascholingen verzorgen voor zorgverleners, mantelzorgers, ZZP’ers, medewerkers van (zorg)instellingen en particulieren. Wij streven ernaar om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch onverhoopt gebeuren dat de 'klant' niet tevreden is, dan vinden wij het belangrijk om van een klacht op de hoogte te zijn. Wij nemen iedere klacht serieus en hebben hiervoor een klachtenregeling.

1.    Klachtenregeling

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. De adresgegevens treft u aan onder punt 5. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:

- uw naam, adres en woonplaats

- de datum waarop u de klacht verstuurt

- een omschrijving van uw klacht

- eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

2.    Behandeling klacht

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de te volgen procedure. Wij streven ernaar om de gehele procedure binnen 14 werkdagen af te ronden.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Indien nodig zullen wij (een) onafhankelijke externe deskundige(n) raadplegen.

Wanneer een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, wordt diegene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte gesteld met een indicatie van de tijdsduur van afhandeling.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

3.    Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van de klacht. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dit geval kan de klacht voorgelegd worden aan een (derde) onafhankelijke persoon, in dit geval de heer Jos Peeters.

Hij zal uw klacht onafhankelijk beoordelen en vervolgstappen nemen. De uitslag van dit onafhankelijk onderzoek is bindend voor Zorgdidact te Asten. Indien deze uitslag (financiële) consequenties heeft, zal Zorgdidact te Asten deze binnen 2 weken na uitspraak opvolgen.

4.    Beheer

Alle gegevens die te maken hadden met de behandeling en afhandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

5. Correspondentieadres

Uw klacht kunt u sturen naar:

P.M. van Bussel – Kusters

Ommelseweg 55

5721 WT Asten

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 06 57848354

 1. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 2. E-mailadres(*)
  Ongeldige invoer
 3. Bericht(*)
  Ongeldige invoer

Neem contact met ons op!

Contactformulier
 1. Vul het formulier in of bel ons op:
  0493-383990
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer

Wij werken samen met